Pride: Bushido 9


Pride: Bushido 9 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 25, 2005 in Tokyo, JPN


Paulo Filho vs. Ryuta Sakurai
Paulo Filho
WINNER
Ryuta Sakurai
Akihiro Gono vs. Daniel Acacio
Akihiro Gono
WINNER
Daniel Acacio
Dan Henderson vs. Ryo Chonan
Dan Henderson
WINNER
Ryo Chonan
Ikuhisa Minowa vs. Phil Baroni
Ikuhisa Minowa
WINNER
Phil Baroni
Murilo Bustamante vs. Masanori Suda
Murilo Bustamante
WINNER
Masanori Suda
Dokonjonosuke Mishima vs. Charles Bennett
Dokonjonosuke Mishima
WINNER
Charles Bennett
Hayato Sakurai vs. Jens Pulver
Hayato Sakurai
WINNER
Jens Pulver
Joachim Hansen vs. Yves Edwards
Joachim Hansen
WINNER
Yves Edwards
Takanori Gomi vs. Tatsuya Kawajiri
Takanori Gomi
WINNER
Tatsuya Kawajiri
Luiz Azeredo vs. Naoyuki Kotani
Luiz Azeredo
WINNER
Naoyuki Kotani
Dan Henderson vs. Akihiro Gono
Dan Henderson
WINNER
Akihiro Gono
Murilo Bustamante vs. Ikuhisa Minowa
Murilo Bustamante
WINNER
Ikuhisa Minowa
Hayato Sakurai vs. Joachim Hansen
Hayato Sakurai
WINNER
Joachim Hansen
Takanori Gomi vs. Luiz Azeredo
Takanori Gomi
WINNER
Luiz Azeredo