Greatest Common Multiple - Cage Force 9


Greatest Common Multiple - Cage Force 9 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 6, 2008 in Tokyo, Tokyo JPN


Ryota Sasaki vs. Ryo Saito
Ryota Sasaki
WINNER
Ryo Saito
Masahiro Sato vs. Hirokazu Nishimura
Masahiro Sato
Hirokazu Nishimura
Koji Ando vs. Masayoshi Ichikawa
Koji Ando
WINNER
Masayoshi Ichikawa
Syuji Morikawa vs. Nobuhiro Tsurumaki
Syuji Morikawa
WINNER
Nobuhiro Tsurumaki
Yoshiaki Takahashi vs. Shinpei Sotoyama
Yoshiaki Takahashi
WINNER
Shinpei Sotoyama
Wataru Takahashi vs. Nobutaka Hiyoshi
Wataru Takahashi
WINNER
Nobutaka Hiyoshi
Kenta Takagi vs. Keitaro Keitaro
Kenta Takagi
WINNER
Keitaro Keitaro
Takeyasu Hirono vs. Yoshihiro Matsunaga
Takeyasu Hirono
WINNER
Yoshihiro Matsunaga
Wataru Miki vs. Masaaki Hasegawa
Wataru Miki
WINNER
Masaaki Hasegawa
Motoki Miyazawa vs. Shigetoshi Iwase
Motoki Miyazawa
WINNER
Shigetoshi Iwase
Tomonari Kanomata vs. Eriya Eriya
Tomonari Kanomata
WINNER
Eriya Eriya
Takeya Mizugaki vs. Masahiro Oishi  
Takeya Mizugaki
WINNER 
Masahiro Oishi
Yuji Hoshino vs. Akiyo Wickey  
Yuji Hoshino
WINNER 
Akiyo Wickey