Tenkaichi Fight 71

May 18, 2014 7:00 PM
Okinawa, Okinawa JPN


Musashi Nakasone vs. Yuta Yamashiro
Musashi Nakasone
WINNER
Yuta Yamashiro
Kaoru Toyama vs. Yoshiyuki Yoshiyuki
Kaoru Toyama
WINNER
Yoshiyuki Yoshiyuki
Yudai Tomoyose vs. Choichiro Choichiro
Yudai Tomoyose
WINNER
Choichiro Choichiro