DeepTokyo Impact


DeepTokyo Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 27, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Suguru Hayasaka vs. Shun Yoshioka
Suguru Hayasaka
WINNER
Shun Yoshioka
Takahiro Ashida vs. Shuya Arimura
Takahiro Ashida
WINNER
Shuya Arimura
Kazuki Kinjo vs. Tatsuya Suzuki
Kazuki Kinjo
WINNER
Tatsuya Suzuki
Satsuma Takeda vs. Seong Jae Kim
Satsuma Takeda
WINNER
Seong Jae Kim
Makoto Kamaya vs. Chiaki Wakana
Makoto Kamaya
WINNER
Chiaki Wakana
Yoshitaka Ebina vs. Mitsumasa Matsumoto
Yoshitaka Ebina
WINNER
Mitsumasa Matsumoto
Yutaka Kobayashi vs. Juri Ohara
Yutaka Kobayashi
WINNER
Juri Ohara
Yoshifumi Nakamura vs. Naoki Tajima
Yoshifumi Nakamura
WINNER
Naoki Tajima
Yutaka Ueda vs. Jung Won Lee
Yutaka Ueda
WINNER
Jung Won Lee
Yasushi Kitazaki vs. Hiroyuki Nozawa
Yasushi Kitazaki
WINNER
Hiroyuki Nozawa