Shooto: G-Shooto 5


Shooto: G-Shooto 5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 17, 2005 in , Tokyo JPN


Akiko Inoue vs. Yukiko Seki
Akiko Inoue
WINNER
Yukiko Seki
Masako Yoshida vs. Kayo Nagayasu
Masako Yoshida
WINNER
Kayo Nagayasu
Hitomi Hiraiwa vs. Tama Chan
Hitomi Hiraiwa
WINNER
Tama Chan
Misaki Takimoto vs. Miku Matsumoto
Misaki Takimoto
WINNER
Miku Matsumoto
Megumi Fujii vs. Dahle Jeong
Megumi Fujii
WINNER
Dahle Jeong