Deep - 50 Impact


Deep - 50 Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 24, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Kazumasa Sugawara vs. Yoshihiro Sasaki
Kazumasa Sugawara
WINNER
Yoshihiro Sasaki
Takahiro Ashida vs. Shun Fukazawa
Takahiro Ashida
WINNER
Shun Fukazawa
Yusaku Nakamura vs. Isao Terada
Yusaku Nakamura
WINNER
Isao Terada
Hiroshi Nakamura vs. Tatsumitsu Wada
Hiroshi Nakamura
WINNER
Tatsumitsu Wada
Ryuta Noji vs. Hiroshi Nagao
Ryuta Noji
WINNER
Hiroshi Nagao
Hidetaka Monma vs. Yoshihisa Yamamoto
Hidetaka Monma
WINNER
Yoshihisa Yamamoto
Shoji Maruyama vs. Jin Suk Jung
Shoji Maruyama
WINNER
Jin Suk Jung
Yoshiyuki Nakanishi vs. Katsuyori Shibata
Yoshiyuki Nakanishi
WINNER
Katsuyori Shibata
Yoshiro Maeda vs. Takafumi Otsuka
Yoshiro Maeda
WINNER
Takafumi Otsuka
Ryo Chonan vs. Jun Hee Moon
Ryo Chonan
WINNER
Jun Hee Moon
Ikuhisa Minowa vs. Chang Hee Kim
Ikuhisa Minowa
WINNER
Chang Hee Kim
Sanae Kikuta vs. Kim Yi-sak
Sanae Kikuta
WINNER
Kim Yi-Sak
Shinya Aoki vs. Yokthai Sithoar
Shinya Aoki
WINNER
Yokthai Sithoar
Masakazu Imanari vs. Taiki Hata
Masakazu Imanari
WINNER
Taiki Hata
Yuya Shirai vs. Shigetoshi Iwase
Yuya Shirai
WINNER
Shigetoshi Iwase
Katsunori Kikuno vs. Nobuhiro Obiya
Katsunori Kikuno
WINNER
Nobuhiro Obiya