Shooto: Vale Tudo Access 4


Shooto: Vale Tudo Access 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 12, 1995 in , Tokyo JPN


Jin Akimoto vs. Kazuyoshi Kudo
Jin Akimoto
WINNER
Kazuyoshi Kudo
Uchu Tatsumi vs. Magnum Kawamura
Uchu Tatsumi
WINNER
Magnum Kawamura
Masato Suzuki vs. Yuji Hashiguchi
Masato Suzuki
WINNER
Yuji Hashiguchi
Kazuhiro Kusayanagi vs. Yasushi Warita
Kazuhiro Kusayanagi
WINNER
Yasushi Warita
Naoki Sakurada vs. Yasunori Okuda
Naoki Sakurada
WINNER
Yasunori Okuda
Kyuhei vs. Maurice Roumimper
Kyuhei
WINNER
Maurice Roumimper
Kazuhiro Sakamoto vs. Rene Stigter
Kazuhiro Sakamoto
WINNER
Rene Stigter