Smack Girl: Cinderella Tournament 2005 - Second Stage


Smack Girl: Cinderella Tournament 2005 - Second Stage - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 10, 2005 in Tokyo, JPN


Tachikawa Yui vs. Naomi Oshida
Tachikawa Yui
WINNER
Naomi Oshida
Mika Harigai vs. Yumiko Nagayama
Mika Harigai
WINNER
Yumiko Nagayama
Akiko Naito vs. Itsuka Yokose
Akiko Naito
WINNER
Itsuka Yokose
Kyoko Takabayashi vs. Chiharu Sakai
Kyoko Takabayashi
WINNER
Chiharu Sakai
Hitomi Hiraiwa vs. Kinuka Sasaki
Hitomi Hiraiwa
WINNER
Kinuka Sasaki
Takayo Hashi vs. Yukari
Takayo Hashi
WINNER
 Yukari
Mai vs. Hisako Watanabe
 Mai
WINNER
Hisako Watanabe