SR - Spiritual Road 1st


SR - Spiritual Road 1st - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 3, 2005 in , Hiroshima JPN


Shohei Harada vs. Nobuyuki Hikosaka
Shohei Harada
WINNER
Nobuyuki Hikosaka
Kotaro Tsuka vs. Ha Taryu
Kotaro Tsuka
Ha Taryu
Yoshie Nagao vs. Tomoko Tsuchiya
Yoshie Nagao
Tomoko Tsuchiya
Taeko Nagamine vs. Sachiko Yamamoto
Taeko Nagamine
Sachiko Yamamoto
Shiho Yamato vs. Mayuko Kasagi
Shiho Yamato
Mayuko Kasagi
Takuya Nakazawa vs. Hideo Matsui
Takuya Nakazawa
Hideo Matsui
Yasuaki Miura vs. Yasuro Urayama
Yasuaki Miura
WINNER
Yasuro Urayama
Hiroki Kurosaki vs. Shinji Yamashita
Hiroki Kurosaki
Shinji Yamashita
Takuro Nishimura vs. Motonobu Tezuka
Takuro Nishimura
Motonobu Tezuka
Miyuki Ariga vs. Yuko Tsukayoshi
Miyuki Ariga
WINNER
Yuko Tsukayoshi
Yutaro Okimoto vs. Takahiro Ito
Yutaro Okimoto
Takahiro Ito
Akira Takamori vs. Hiroyuki Kanzaki
Akira Takamori
WINNER
Hiroyuki Kanzaki
Takahiro Shigehara vs. Kohei Matsumura
Takahiro Shigehara
WINNER
Kohei Matsumura
Seichi Okino vs. Kazumori Miyata
Seichi Okino
WINNER
Kazumori Miyata
Kei Nanyo vs. Takaaki Kato
Kei Nanyo
WINNER
Takaaki Kato
Michiko Takeda vs. Kaho Ota
Michiko Takeda
WINNER
Kaho Ota
Ryohei Arai vs. Yasushi Kitazaki
Ryohei Arai
WINNER
Yasushi Kitazaki