Legion Fight 13


Legion Fight 13 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 22, 2013 in Rostov-on-Don, Rostov-on-Don RUS


Arsen Ubaidulaev vs. Ruslan Dolbish
Arsen Ubaidulaev
WINNER
Ruslan Dolbish
Yuri Ivlev vs. Artem Boiko
Yuri Ivlev
WINNER
Artem Boiko
Denis Genyuk vs. Yakov Svetlichniy
Denis Genyuk
WINNER
Yakov Svetlichniy
Mitriy Medvedev vs. Sergey Shitikov
Mitriy Medvedev
WINNER
Sergey Shitikov
Ibragim Ibragimov vs. Mikhail Rutskoiy
Ibragim Ibragimov
WINNER
Mikhail Rutskoiy