Legion Fight 11


Legion Fight 11 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 25, 2012 in Russia, Russia RUS


Sakhil Askarov vs. Goga Shamatava
Sakhil Askarov
WINNER
Goga Shamatava
Salamu Zakarov vs. Murad Aslanukhov
Salamu Zakarov
WINNER
Murad Aslanukhov
Garun Dibirov vs. Mahach Izrailov
Garun Dibirov
WINNER
Mahach Izrailov
Denis Genyuk vs. Bogdan Esin
Denis Genyuk
WINNER
Bogdan Esin
Mitriy Medvedev vs. Dmitry Surnev
Mitriy Medvedev
WINNER
Dmitry Surnev
Artur Aslanyan vs. Valentin Nikolov
Artur Aslanyan
WINNER
Valentin Nikolov
Ramazan Abdulzhalilov vs. Todor Zhelezhov
Ramazan Abdulzhalilov
WINNER
Todor Zhelezhov
Visampasha Mirzakhanov vs. Nikolai Alexiev
Visampasha Mirzakhanov
WINNER
Nikolai Alexiev
Sergey Kornev vs. Stanislav Drakov
Sergey Kornev
WINNER
Stanislav Drakov
Akhmed Sultanov vs. Mikhail Rutskoiy
Akhmed Sultanov
WINNER
Mikhail Rutskoiy