Shooto: Shooting Disco 5


Shooto: Shooting Disco 5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 21, 2008 in Tokyo, Tokyo JPN


Junji Ikoma vs. Jin Akimoto
Junji Ikoma
Jin Akimoto
So Tazawa vs. Junya Kudo
So Tazawa
WINNER
Junya Kudo
Noboru Tahara vs. Atsushi Takeuchi
Noboru Tahara
WINNER
Atsushi Takeuchi
Yoshitaro Niimi vs. Taisuke Okuno
Yoshitaro Niimi
WINNER
Taisuke Okuno
Eiji Murayama vs. Yuji Inoue
Eiji Murayama
WINNER
Yuji Inoue
Seiji Otsuka vs. Ayumu Shioda
Seiji Otsuka
WINNER
Ayumu Shioda
Daisuke Okumiya vs. Shin Kochiwa
Daisuke Okumiya
Shin Kochiwa
Hidenori Nishino vs. Kenichiro Marui
Hidenori Nishino
WINNER
Kenichiro Marui
Hiroaki Ijima vs. Nariyasu Fujita
Hiroaki Ijima
WINNER
Nariyasu Fujita
Nozomi Otsuka vs. Yosuke Saruta
Nozomi Otsuka
WINNER
Yosuke Saruta