DEEP: Club DEEP Toyama Barbarian Festival 6


DEEP: Club DEEP Toyama Barbarian Festival 6 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 13, 2007 in Toyama, Toyama JPN


Yoshihiro Tomioka vs. Kosuke Umeda
Yoshihiro Tomioka
WINNER
Kosuke Umeda
Miku Matsumoto vs. Atsushi Hamada
Miku Matsumoto
WINNER
Atsushi Hamada
Isao Terada vs. Masayasu Hori
Isao Terada
WINNER
Masayasu Hori
Luiz Luiz vs. Yuya Osugi
Luiz Luiz
WINNER
Yuya Osugi
Yasushi Kitazaki vs. Yu Kitada
Yasushi Kitazaki
WINNER
Yu Kitada
Shinobu Aoyama vs. Takahiro Ito
Shinobu Aoyama
WINNER
Takahiro Ito
Teruhiko Kubo vs. Akimitsu Tsuchiya
Teruhiko Kubo
Akimitsu Tsuchiya
Kunihiro Watanabe vs. Hideo Matsui
Kunihiro Watanabe
WINNER
Hideo Matsui
Tomoyuki Oura vs. Claudio Da Silva
Tomoyuki Oura
WINNER
Claudio Da Silva
Minoru Tavares Tsuchiya vs. Norio Mamushi
Minoru Tavares Tsuchiya
WINNER
Norio Mamushi