Smack Girl 2005


Smack Girl 2005 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 29, 2005 in Tokyo, JPN


Miki Morifuji vs. Tachikawa Yui
Miki Morifuji
WINNER
Tachikawa Yui
Madoka Okada vs. Harumi Harumi
Madoka Okada
WINNER
Harumi Harumi
Kazuna Moroboshi vs. Itsuka Yokose
Kazuna Moroboshi
WINNER
Itsuka Yokose
Fuuka vs. Emi Kuroda
 Fuuka
WINNER
Emi Kuroda
Masako Yoshida vs. Km Maki
Masako Yoshida
WINNER
Km Maki
Seri Saito vs. Hikaru Shinohara
Seri Saito
WINNER
Hikaru Shinohara
Tara Larosa vs. Kumiko Maekawa
Tara LaRosa
WINNER
Kumiko Maekawa
Hisae Watanabe vs. Yasuko Mogi
Hisae Watanabe
WINNER
Yasuko Mogi
Satoko Shinashi vs. Naoko Omuro
Satoko Shinashi
WINNER
Naoko Omuro