Oplot Challenge 43


Oplot Challenge 43 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 16, 2013 in Kharkov, Kharkov UKR


Artem Budur vs. Zaza Minji
Artem Budur
WINNER
Zaza Minji
Alexey Voytyuk vs. Tawakkul Rahimov
Alexey Voytyuk
Tawakkul Rahimov
WINNER
Ruslan Abiltarov vs. Rustam Kulik
Ruslan Abiltarov
WINNER
Rustam Kulik
Anton Vasiliev vs. Bekbulat Magomedov
Anton Vasiliev
Bekbulat Magomedov
WINNER
Renat Lyatifov vs. Alexander Dolotenko
Renat Lyatifov
WINNER
Alexander Dolotenko
Vladimir Mishchenko vs. Yuri Gorbenko
Vladimir Mishchenko
WINNER
Yuri Gorbenko
Leo Pla vs. Aleksei Oleinik
Leo Pla
Aleksei Oleinik
WINNER