Professional Kickboxing and Shooto 2


Professional Kickboxing and Shooto 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 17, 2004 in , Osaka JPN


Masashi Yozen vs. Nobuyuki Shimakawa
Masashi Yozen
WINNER
Nobuyuki Shimakawa
Wataru Miki vs. Ken Omatsu
Wataru Miki
WINNER
Ken Omatsu
Bancho Sakura vs. Takehiro Harusaki
Bancho Sakura
WINNER
Takehiro Harusaki
Toshimichi Akagi vs. Takeshi Okada
Toshimichi Akagi
WINNER
Takeshi Okada
Hayate Usui vs. Seigi Fujioka
Hayate Usui
WINNER
Seigi Fujioka
Jun Kitagawa vs. Hirofumi Hara
Jun Kitagawa
Hirofumi Hara
Akitoshi Hokazono vs. Daniel Lima
Akitoshi Hokazono
Daniel Lima
Takashi Nakakura vs. Kenichiro Togashi
Takashi Nakakura
WINNER
Kenichiro Togashi