Pancrase: 1998 Neo-Blood Tournament, Round 2


Pancrase: 1998 Neo-Blood Tournament, Round 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 26, 1998 in , JPN


Katsuomi Inagaki vs. Daisuke Ishii
Katsuomi Inagaki
WINNER
Daisuke Ishii
Keiichiro Yamamiya vs. Satoshi Hasegawa
Keiichiro Yamamiya
WINNER
Satoshi Hasegawa
Evan Tanner vs. Justin Mccully
Evan Tanner
WINNER
Justin McCully
Yuki Kondo vs. Ryushi Yanagisawa
Yuki Kondo
Ryushi Yanagisawa
Masakatsu Funaki vs. Osami Shibuya
Masakatsu Funaki
WINNER
Osami Shibuya