Mix Fight Tournament 01/14/11


Mix Fight Tournament 01/14/11 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 14, 2011 in Voronezh, Veronezh RUS


Ilya Kurzanov vs. Anar Kabiev
Ilya Kurzanov
WINNER
Anar Kabiev
Artem Grishaev vs. Alexei Nevzorov
Artem Grishaev
WINNER
Alexei Nevzorov
Alexei Nazarov vs. Saikhan Domaev
Alexei Nazarov
WINNER
Saikhan Domaev
Ruslan Khaskhanov vs. Salman Shaiakhmetov
Ruslan Khaskhanov
WINNER
Salman Shaiakhmetov
Viktor Nemkov vs. Vitaly Smirnov
Viktor Nemkov
WINNER
Vitaly Smirnov
Dmitriy Samoylov vs. Renat Lyatifov
Dmitriy Samoylov
WINNER
Renat Lyatifov
Alexander Volkov vs. Ruslan Chapko
Alexander Volkov
WINNER
Ruslan Chapko