Warrior's Honour - Stage 4


Warrior's Honour - Stage 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 25, 2010 in Kharkov, Kharkov UKR


Ivan Nechiay vs. Dmitriy Deyneko
Ivan Nechiay
WINNER
Dmitriy Deyneko
Dmitry Poberezhets vs. German Kondzhoryan
Dmitry Poberezhets
WINNER
German Kondzhoryan
Dmitry Poberezhets vs. Ivan Nechiay
Dmitry Poberezhets
WINNER
Ivan Nechiay