DEEP: Club DEEP Future King Tournament 2005


DEEP: Club DEEP Future King Tournament 2005 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 25, 2005 in Tokyo, Tokyo JPN


Tsuneyoshi Kashimura vs. Yoshiyume Chodo
Tsuneyoshi Kashimura
WINNER
Yoshiyume Chodo
Jun Ando vs. Ryotaro Endo
Jun Ando
WINNER
Ryotaro Endo
Tsuneyoshi Kashimura vs. Yosuke Notsu
Tsuneyoshi Kashimura
WINNER
Yosuke Notsu
Yoshiyume Chodo vs. Masatake Arai
Yoshiyume Chodo
WINNER
Masatake Arai
Jun Ando vs. Tatsuhiko Nishizaka
Jun Ando
WINNER
Tatsuhiko Nishizaka
Ryotaro Endo vs. Yusuke Takahashi
Ryotaro Endo
WINNER
Yusuke Takahashi
Katsunori Kikuno vs. Masashi Takeda
Katsunori Kikuno
WINNER
Masashi Takeda
Yukinari Tamura vs. Pedro Akira
Yukinari Tamura
WINNER
Pedro Akira
Masashi Takeda vs. Sojiro Ohrui
Masashi Takeda
WINNER
Sojiro Ohrui
Katsunori Kikuno vs. Hitoki Tsuti
Katsunori Kikuno
WINNER
Hitoki Tsuti
Pedro Akira vs. Yoshitomo Watanabe
Pedro Akira
WINNER
Yoshitomo Watanabe
Yukinari Tamura vs. Yosuke Akahiro
Yukinari Tamura
WINNER
Yosuke Akahiro
Sojiro Ohrui vs. Hiroki Saito
Sojiro Ohrui
WINNER
Hiroki Saito
Hitoki Tsuti vs. Yoshinobu Kawamura
Hitoki Tsuti
WINNER
Yoshinobu Kawamura
Yosuke Hoshina vs. Yoshitomo Watanabe
Yosuke Hoshina
WINNER
Yoshitomo Watanabe
Ayumu Kobayashi vs. Mitsufumi Matsumoto
Ayumu Kobayashi
WINNER
Mitsufumi Matsumoto
Yoshihiro Koyama vs. Kenta Okuyama
Yoshihiro Koyama
WINNER
Kenta Okuyama
Ayumu Kobayashi vs. Kei Nanyo
Ayumu Kobayashi
WINNER
Kei Nanyo
Mitsufumi Matsumoto vs. Takahisa Shinohara
Mitsufumi Matsumoto
WINNER
Takahisa Shinohara
Yoshihiro Koyama vs. Kazunobu Shibata
Yoshihiro Koyama
WINNER
Kazunobu Shibata
Kenta Okuyama vs. Junji Komatsu
Kenta Okuyama
WINNER
Junji Komatsu
Ayumu Kobayashi vs. Masaomi Saito
Ayumu Kobayashi
WINNER
Masaomi Saito
Kei Nanyo vs. Fujio Yanagawa
Kei Nanyo
WINNER
Fujio Yanagawa
Mitsufumi Matsumoto vs. Hitoshi Kobayashi
Mitsufumi Matsumoto
WINNER
Hitoshi Kobayashi
Takahisa Shinohara vs. Mitsuo Matsuda
Takahisa Shinohara
WINNER
Mitsuo Matsuda
Yoshihiro Koyama vs. Seigo Inoue
Yoshihiro Koyama
WINNER
Seigo Inoue
Kazunobu Shibata vs. Eiji Kani
Kazunobu Shibata
WINNER
Eiji Kani
Kenta Okuyama vs. Nobutaka Sato
Kenta Okuyama
WINNER
Nobutaka Sato
Shinji Ejiri vs. Goro Kobayashi
Shinji Ejiri
WINNER
Goro Kobayashi
Motomare Takahashi vs. Henry Kakiuchi
Motomare Takahashi
WINNER
Henry Kakiuchi
Shinji Ejiri vs. Andre Nishino
Shinji Ejiri
WINNER
Andre Nishino
Goro Kobayashi vs. Noriyuki Takeuchi
Goro Kobayashi
WINNER
Noriyuki Takeuchi
Henry Kakiuchi vs. Toshihiko Tomita
Henry Kakiuchi
WINNER
Toshihiko Tomita
Motomare Takahashi vs. Kazutaka Omigawa
Motomare Takahashi
WINNER
Kazutaka Omigawa
Goro Kobayashi vs. Katsuyoshi Takeishi
Goro Kobayashi
WINNER
Katsuyoshi Takeishi
Toshihiko Tomita vs. Yuhei Horiuchi
Toshihiko Tomita
WINNER
Yuhei Horiuchi