DEEP - Lightweight Grand Prix 2013


DEEP - Lightweight Grand Prix 2013 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 10, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Yutaka Ueda vs. Hideto Kondo
Yutaka Ueda
WINNER
Hideto Kondo
Ryosuke Togashi vs. Kanho Ryu
Ryosuke Togashi
WINNER
Kanho Ryu
Naoto Miyazaki vs. Hidehiko Hasegawa
Naoto Miyazaki
WINNER
Hidehiko Hasegawa
Ken Hamamura vs. Isamu Nagase
Ken Hamamura
WINNER
Isamu Nagase
Juri Ohara vs. Masakazu Taguchi
Juri Ohara
WINNER
Masakazu Taguchi
Yoichi Fukumoto vs. Yasuhiro Kawasaki
Yoichi Fukumoto
WINNER
Yasuhiro Kawasaki
Sadao Kondo vs. Fumiya Kiyoshima
Sadao Kondo
WINNER
Fumiya Kiyoshima
Takahiro Ashida vs. Takashi Ito
Takahiro Ashida
WINNER
Takashi Ito
Yusaku Fujisawa vs. Mitsuhiro Okada
Yusaku Fujisawa
Mitsuhiro Okada
Shotaro Kanada vs. Kenta Nagatsuka
Shotaro Kanada
WINNER
Kenta Nagatsuka
Yohei Sakamoto vs. Liger Narita
Yohei Sakamoto
WINNER
Liger Narita