ProFC - Union Nation Cup 2


ProFC - Union Nation Cup 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 25, 2009 in Rostov-on-Don, Rostov Oblast RUS


Shamil Abdurahimov vs. Roman Savochka
Shamil Abdurahimov
WINNER
Roman Savochka
Rizvan Daniyalov vs. Sergei Sokha
Rizvan Daniyalov
WINNER
Sergei Sokha
Beslan Isaev vs. Vladimir Katyhin
Beslan Isaev
WINNER
Vladimir Katyhin
Magomed Saadulaev vs. Evgeny Fomenko
Magomed Saadulaev
WINNER
Evgeny Fomenko
Maratbek Kalabekov vs. Artiom Damkovskiy
Maratbek Kalabekov
WINNER
Artiom Damkovskiy
Marat Pekov vs. Rizvan Zhantcaev
Marat Pekov
WINNER
Rizvan Zhantcaev
Adlan Amagov vs. Gadzhimurad Antigulov
Adlan Amagov
WINNER
Gadzhimurad Antigulov
Shamil Abdulmuslimov vs. Vladislav Tugay
Shamil Abdulmuslimov
WINNER
Vladislav Tugay
Arthur Guseinov vs. Evgeniy Vasiliev
Arthur Guseinov
WINNER
Evgeniy Vasiliev
Sergei Goliaev vs. Shamil Zagirov
Sergei Goliaev
WINNER
Shamil Zagirov
Mikhail Malyutin vs. Anatoliy Pokrovsky
Mikhail Malyutin
WINNER
Anatoliy Pokrovsky