Shooto: Revolutionary Exchanges 3


Shooto: Revolutionary Exchanges 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 23, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Rambaa Somdet vs. Noboru Tahara
Rambaa Somdet
WINNER
Noboru Tahara
Ryuichi Miki vs. Masaaki Sugawara
Ryuichi Miki
WINNER
Masaaki Sugawara
Issei Tamura vs. Gustavo Falciroli
Issei Tamura
WINNER
Gustavo Falciroli
Takuya Wada vs. Shikou Yamashita
Takuya Wada
WINNER
Shikou Yamashita
Kotetsu Boku vs. Yukio Sakaguchi
Kotetsu Boku
WINNER
Yukio Sakaguchi
Mamoru Yamaguchi vs. Kiyotaka Shimizu
Mamoru Yamaguchi
WINNER
Kiyotaka Shimizu
Megumi Fujii vs. Tomomi Sunaba
Megumi Fujii
WINNER
Tomomi Sunaba
Shuichiro Katsumura vs. So Tazawa
Shuichiro Katsumura
WINNER
So Tazawa
Yoshihiro Koyama vs. Tetsuji Kato
Yoshihiro Koyama
WINNER
Tetsuji Kato
Daisuke Sugie vs. Paulo Milano
Daisuke Sugie
WINNER
Paulo Milano