Shooto: To The Top Vol.8


Shooto: To The Top Vol.8 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 2, 2001 in , Tokyo JPN


Norifumi "kid" Yamamoto vs. Hideki Kadowaki
Norifumi "Kid" Yamamoto
WINNER
Hideki Kadowaki
Kazuya Abe vs. Makoto Ishikawa
Kazuya Abe
WINNER
Makoto Ishikawa
Kazuhiro Inoue vs. Flávio Santiago
Kazuhiro Inoue
WINNER
Flávio Santiago
Takumi Nakayama vs. Bruno Queroy
Takumi Nakayama
WINNER
Bruno Queroy
Shikou Yamashita vs. Leopoldo Serao
Shikou Yamashita
WINNER
Leopoldo Serao
Jin Akimoto vs. Takeyasu Hirono
Jin Akimoto
WINNER
Takeyasu Hirono
Alexandre Nogueira vs. Tetsuo Katsuta  
Alexandre Nogueira
WINNER 
Tetsuo Katsuta