Shooto : Gig Central Vol. 9


Shooto : Gig Central Vol. 9 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 26, 2006 in Nagoya, Aichi JPN


Kyoko Takabayashi vs. Nanako Yamaseki
Kyoko Takabayashi
WINNER
Nanako Yamaseki
Suguru Inoue vs. Kenya Kato
Suguru Inoue
WINNER
Kenya Kato
Hiroshi Sakamoto vs. Yosuke Ebihara
Hiroshi Sakamoto
WINNER
Yosuke Ebihara
Takayuki Kobe vs. Kenji Hosoya
Takayuki Kobe
WINNER
Kenji Hosoya
Kenichi Hattori vs. Kabuto Kokage
Kenichi Hattori
Kabuto Kokage
Akira Kibe vs. Takahiro Hosoi
Akira Kibe
Takahiro Hosoi
Jin Kazeta vs. Naoki Matsushita
Jin Kazeta
WINNER
Naoki Matsushita
Hatsu Hioki vs. Bao Quach
Hatsu Hioki
Bao Quach