Shooto - 10th Round

Sep 30, 2012 7:00 PM
Tokyo, Tokyo JPN


Mikihito Yamagami vs. Junji Ito
Mikihito Yamagami
WINNER
Junji Ito
Shintaro Ishiwatari vs. Caol Uno
Shintaro Ishiwatari
WINNER
Caol Uno
Yukinari Tamura vs. Kenta Takagi
Yukinari Tamura
WINNER
Kenta Takagi
Shigeki Osawa vs. Hiroyuki Abe
Shigeki Osawa
WINNER
Hiroyuki Abe
Masumi Tozawa vs. Kosuke Suzuki
Masumi Tozawa
WINNER
Kosuke Suzuki
Masatoshi Abe vs. Takeshi Saito
Masatoshi Abe
WINNER
Takeshi Saito
Masatsugu Sakaki vs. Kenta Konishi
Masatsugu Sakaki
WINNER
Kenta Konishi
Yuta Sato vs. Yutaka Saito
Yuta Sato
WINNER
Yutaka Saito