Pancrase - Passion Tour 3


Pancrase - Passion Tour 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 4, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Koji Oishi vs. Isao Kobayashi  
Koji Oishi
WINNER 
Isao Kobayashi
Manabu Inoue vs. Tatsuya So
Manabu Inoue
WINNER
Tatsuya So
Keiichiro Yamamiya vs. Takenori Sato
Keiichiro Yamamiya
WINNER
Takenori Sato
Isao Hirose vs. Ryota Uozomi
Isao Hirose
WINNER
Ryota Uozomi
Ryota Sasaki vs. Hayato Shimizu
Ryota Sasaki
WINNER
Hayato Shimizu
Takuya Eizumi vs. Yuichiro Yajima
Takuya Eizumi
WINNER
Yuichiro Yajima
Eriya Matsuda vs. Jonathan Gary
Eriya Matsuda
WINNER
Jonathan Gary