Pancrase - Passion Tour 5


Pancrase - Passion Tour 5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 5, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Kengo Ura vs. Keiichiro Yamamiya  
Kengo Ura
WINNER 
Keiichiro Yamamiya
Satoru Kitaoka vs. Jorge Rodrigues Silva
Satoru Kitaoka
WINNER
Jorge Rodrigues Silva
Eriya Matsuda vs. Yoshifumi Dogaki
Eriya Matsuda
WINNER
Yoshifumi Dogaki
Masaya Takita vs. Shigeyuki Uchiyama
Masaya Takita
Shigeyuki Uchiyama
Ryosuke Tanuma vs. Takuya Eizumi
Ryosuke Tanuma
WINNER
Takuya Eizumi
Takumi Murata vs. Ryota Sasaki
Takumi Murata
WINNER
Ryota Sasaki
Yuhei Fukuda vs. Jason Simak
Yuhei Fukuda
WINNER
Jason Simak
Yuichiro Yajima vs. Narongchai Dragontail
Yuichiro Yajima
WINNER
Narongchai Dragontail