Shooto: Shooto 2007 2nd Edition


Shooto: Shooto 2007 2nd Edition - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 4, 2007 in , JPN


Shinobu Miura vs. Kunio Nakajima
Shinobu Miura
Kunio Nakajima
Yosuke Ebihara vs. Yuichiro Takase
Yosuke Ebihara
WINNER
Yuichiro Takase
Shintaro Ishiwata vs. Tomonori Taniguchi
Shintaro Ishiwata
WINNER
Tomonori Taniguchi
Naoki Yahagi vs. Hiromasa Ougikubo
Naoki Yahagi
Hiromasa Ougikubo
Yuji Inoue vs. Tesshin Nankaio
Yuji Inoue
WINNER
Tesshin Nankaio
Akihiro Yamazaki vs. Mateus Nechio
Akihiro Yamazaki
WINNER
Mateus Nechio
Yuki Shojo vs. Ayumu Shioda
Yuki Shojo
WINNER
Ayumu Shioda
Akihiro Murayama vs. Seiji Furukawa
Akihiro Murayama
WINNER
Seiji Furukawa