Pancrase 257


Pancrase 257 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 30, 2014 in Tokyo, Tokyo JPN


Isao Kobayashi vs. Kuniyoshi Hironaka
Isao Kobayashi
WINNER
Kuniyoshi Hironaka
Kiyotaka Shimizu vs. Atsushi Yamamoto
Kiyotaka Shimizu
WINNER
Atsushi Yamamoto
Yuki Kondo vs. Masayuki Naruse
Yuki Kondo
WINNER
Masayuki Naruse
Akhiro Murayama vs. Thiago Goncalves
Akhiro Murayama
WINNER
Thiago Goncalves
Yoichiro Sato vs. Eiji Ishikawa
Yoichiro Sato
WINNER
Eiji Ishikawa
Taichi Nakajima vs. Marcio Cesar
Taichi Nakajima
WINNER
Marcio Cesar
Leandro Silva vs. Yoshiaki Takahashi
Leandro Silva
WINNER
Yoshiaki Takahashi
Yuki Baba vs. Guy Delameau
Yuki Baba
WINNER
Guy Delameau
Junpei Chikano vs. Tomonari Kanomata
Junpei Chikano
Tomonari Kanomata
Shungo Oyama vs. Han Dong Kong
Shungo Oyama
WINNER
Han Dong Kong
Juntaro Ushiku vs. Yutaka Shimamura
Juntaro Ushiku
WINNER
Yutaka Shimamura
Shohei Masumizu vs. Hiroshi Ono
Shohei Masumizu
WINNER
Hiroshi Ono
Daigoro Nagareyama vs. Munetaka Munetaka
Daigoro Nagareyama
WINNER
Munetaka Munetaka