Pancrase Impressive Tour 7


Pancrase Impressive Tour 7 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 31, 2011 in Osaka, Osaka JPN


Hiroshi Ando vs. Hiroyuki Norikiyo
Hiroshi Ando
Hiroyuki Norikiyo
Kimitaka Kitagawa vs. Noriyoshi Wada
Kimitaka Kitagawa
Noriyoshi Wada
Takuya Matsumori vs. Mitsuki Yoshinaga
Takuya Matsumori
Mitsuki Yoshinaga
Yutaro Kawaguchi vs. Toji Ueno
Yutaro Kawaguchi
Toji Ueno
Geal Dur vs. Yusuke Yoshida
Geal Dur
Yusuke Yoshida
Yuki Uejima vs. Yuya Ono
Yuki Uejima
WINNER
Yuya Ono
Fukuko Hamada vs. Yuko Takagi
Fukuko Hamada
WINNER
Yuko Takagi
Takumi Murata vs. Hiroshi Tomita
Takumi Murata
Hiroshi Tomita
Nobuhiro Yoshitake vs. Yudai Aoyama
Nobuhiro Yoshitake
WINNER
Yudai Aoyama
Hisaki Hiraishi vs. Kenichi Serizawa
Hisaki Hiraishi
WINNER
Kenichi Serizawa
Ikkei Nagamura vs. Hidehira Yabu
Ikkei Nagamura
WINNER
Hidehira Yabu
Takasuke Kume vs. Masahiro Toryu
Takasuke Kume
WINNER
Masahiro Toryu