Shooto: Professional Shooto JAPAN 2002


Shooto: Professional Shooto JAPAN 2002 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 19, 2002 in , Tokyo JPN


Kenichiro Togashi vs. Dudu Guimaraes
Kenichiro Togashi
Dudu Guimaraes
Masato Shiozawa vs. Daiji Takahashi
Masato Shiozawa
WINNER
Daiji Takahashi
Masatoshi Abe vs. Junji Ikoma
Masatoshi Abe
WINNER
Junji Ikoma
Tatsuya Kawajiri vs. Tsutomu Shiiki
Tatsuya Kawajiri
WINNER
Tsutomu Shiiki
Koutetsu Boku vs. Tonico Junior
Koutetsu Boku
WINNER
Tonico Junior
Homare Kuboyama vs. Takeyasu Hirono
Homare Kuboyama
WINNER
Takeyasu Hirono
Tetsuo Katsuta vs. Kazuhiro Inoue
Tetsuo Katsuta
Kazuhiro Inoue
Hiroyuki Abe vs. Alexandre Nogueira
Hiroyuki Abe
WINNER
Alexandre Nogueira