Art of War Fighting Championship 6


Art of War Fighting Championship 6 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 26, 2007 in Beijing, Beijing CHN


Zhong Yue vs. Zhang Jian Jun
Zhong Yue
WINNER
Zhang Jian Jun
Yang Ying Chun vs. Tara Lailman
Yang Ying Chun
WINNER
Tara Lailman
Longyun Jiang vs. Maeshiro Noritaka
LongYun Jiang
WINNER
Maeshiro Noritaka
Wenbo Liu vs. Bu He Ji Ya
Wenbo Liu
WINNER
Bu He Ji Ya
Tiequan Zhang vs. Shashi Sathe
Tiequan Zhang
WINNER
Shashi Sathe
Dai Jing Qiang vs. Ao Te Gen
Dai Jing Qiang
WINNER
Ao Te Gen
Jian Ping Yang vs. Setsuma Takeda
Jian Ping Yang
WINNER
Setsuma Takeda
Dai Shuang Hai vs. Il Kwon Kim
Dai Shuang Hai
WINNER
Il Kwon Kim
Mario Mazzocca vs. Zilong Zhao
Mario Mazzocca
WINNER
Zilong Zhao
Sang Ming Lim vs. Sai Yin Ji Ya
Sang Ming Lim
WINNER
Sai Yin Ji Ya
Li Gao Bao vs. Robert Sothmann
Li Gao Bao
WINNER
Robert Sothmann
Hailin Ao vs. Alan Fenandes
Hailin Ao
WINNER
Alan Fenandes