Deep: 28th Impact


Deep: 28th Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 16, 2007 in , JPN


Yoshitomo Watanabe vs. Kenji Shiota
Yoshitomo Watanabe
WINNER
Kenji Shiota
Ra Sohuku vs. Taro Shimazaki
Ra Sohuku
Taro Shimazaki
Takahashi Motoki vs. Tomoya Miyashita
Takahashi Motoki
Tomoya Miyashita
Toshiaki Kitada vs. Satsuma Takeda
Toshiaki Kitada
WINNER
Satsuma Takeda
Dong Hyun Kim vs. Hidenobu Koike
Dong Hyun Kim
WINNER
Hidenobu Koike
Michihiro Omigawa vs. Eoh Won Jin
Michihiro Omigawa
WINNER
Eoh Won Jin
Miki Shida vs. Tsuyoshi Yamazaki
Miki Shida
WINNER
Tsuyoshi Yamazaki
Fabiano Capoane vs. Yasuhito Namekawa
Fabiano Capoane
Yasuhito Namekawa
Hector Lombard vs. Eiji Ishikawa
Hector Lombard
WINNER
Eiji Ishikawa
Seo Heui Ham vs. Hisae Watanabe
Seo Heui Ham
WINNER
Hisae Watanabe
Hidehiko Hasegawa vs. Jutaro Nakao
Hidehiko Hasegawa
WINNER
Jutaro Nakao
Kazunori Yokota vs. Nobuhiro Obiya
Kazunori Yokota
WINNER
Nobuhiro Obiya
Ryo Chonan vs. Ryuta Sakurai
Ryo Chonan
WINNER
Ryuta Sakurai