Art of War Fighting Championship 5


Art of War Fighting Championship 5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 31, 2007 in , Beijing CHN


Xu Lei vs. Jian Ping Yang
Xu Lei
Jian Ping Yang
Guo Jin Kun vs. Si Qing
Guo Jin Kun
WINNER
Si Qing
Meng Jiang Nan vs. Ha Siba Tu
Meng Jiang Nan
WINNER
Ha Siba Tu
Liang Yang vs. Li Chen Han
Liang Yang
WINNER
Li Chen Han
Fan Yin Long vs. Cui Zhen Zhou
Fan Yin Long
WINNER
Cui Zhen Zhou
Gong Shuai vs. Wu Xiao Dong
Gong Shuai
WINNER
Wu Xiao Dong
Dai Shuang Hai vs. De Le Hei
Dai Shuang Hai
WINNER
De Le Hei
Haotian Wu vs. Zhang Yong
Haotian Wu
WINNER
Zhang Yong
Guan Wang vs. Wang Lei
Guan Wang
WINNER
Wang Lei
Tiequan Zhang vs. De Ge Ji Ri Hu
Tiequan Zhang
WINNER
De Ge Ji Ri Hu
Zhou Xiao Tong vs. Yu Zhong Sen
Zhou Xiao Tong
Yu Zhong Sen
Rijirigala Amu vs. Dang Shi Long
Rijirigala Amu
WINNER
Dang Shi Long
Hailin Ao vs. Hu Si Le
Hailin Ao
WINNER
Hu Si Le
Wang Lei vs. Zhang Jian Jun
Wang Lei
WINNER
Zhang Jian Jun
Zilong Zhao vs. He Mu
Zilong Zhao
WINNER
He Mu
Li Gao Bao vs. Zhang Chuan Long
Li Gao Bao
WINNER
Zhang Chuan Long