Heat 13

Mar 14, 2010 7:00 PM
Nagoya, Aichi JPN


Yoshitaro Niimi vs. A Sol Kwon
Yoshitaro Niimi
WINNER
A Sol Kwon
Koji Yoshida vs. Jun Kito
Koji Yoshida
WINNER
Jun Kito
Chang Sob Lee vs. Thomas Stanley
Chang Sob Lee
WINNER
Thomas Stanley
Naoki Iwata vs. Koji Nakanishi
Naoki Iwata
WINNER
Koji Nakanishi
Daisuke Yamamoto vs. Katsunori Hirako
Daisuke Yamamoto
WINNER
Katsunori Hirako