Professionals of Pancrase 1


Professionals of Pancrase 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 28, 2005 in Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod RUS


Arslan Aliev vs. Alexander Shebordaev
Arslan Aliev
WINNER
Alexander Shebordaev
Maxim Rozhkov vs. Khizri Khizbulaev
Maxim Rozhkov
WINNER
Khizri Khizbulaev
Dmitri Khashov vs. Maxim Kuptsov
Dmitri Khashov
WINNER
Maxim Kuptsov
Sergey Pegasov vs. Nikolay Tanin
Sergey Pegasov
WINNER
Nikolay Tanin