Heat 3


Heat 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 23, 2007 in , JPN


Daiki Suzuki vs. Norio Hasada
Daiki Suzuki
WINNER
Norio Hasada
Takaaki Aoki vs. Takeshi Matsushita
Takaaki Aoki
WINNER
Takeshi Matsushita
Atsuhiro Tsuboi vs. Tomohiko Hori
Atsuhiro Tsuboi
Tomohiko Hori
Henry Miller vs. Kim Ji Hun
Henry Miller
WINNER
Kim Ji Hun
Ryuta Noji vs. Takanori Onda
Ryuta Noji
WINNER
Takanori Onda