Professional Fighting Championship 46


Professional Fighting Championship 46 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 3, 2013 in Kursk, Kursk RUS


Vladimir Grachev vs. Nekruz Alibeckov
Vladimir Grachev
WINNER
Nekruz Alibeckov
Serik Azhibaev vs. Evgeniy Sashenkov
Serik Azhibaev
WINNER
Evgeniy Sashenkov
Pavel Kharlamov vs. Eduard Molokoedov
Pavel Kharlamov
WINNER
Eduard Molokoedov
Daniil Arepyev vs. Vitaliy Oparin
Daniil Arepyev
WINNER
Vitaliy Oparin
Tynchtykbeck Iminzhanov vs. Oleg Khromov
Tynchtykbeck Iminzhanov
WINNER
Oleg Khromov
Maxim Golubnichenko vs. Sergei Polishuk
Maxim Golubnichenko
WINNER
Sergei Polishuk
Mikhail Shein vs. Antonio Vargas
Mikhail Shein
WINNER
Antonio Vargas
Ruslan Abiltarov vs. Bakyt Dolonov
Ruslan Abiltarov
WINNER
Bakyt Dolonov
Martin Florian vs. Ruslan Eskiev
Martin Florian
WINNER
Ruslan Eskiev
Alexey Efremov vs. Shamil Abdulkhalikov
Alexey Efremov
WINNER
Shamil Abdulkhalikov
Dmitrii Smoliakov vs. Pierre Louis Digonal
Dmitrii Smoliakov
WINNER
Pierre Louis Digonal
Igor Egorov vs. Ivica Truscek
Igor Egorov
WINNER
Ivica Truscek
Renat Lyatifov vs. Boris Miroshnichenko
Renat Lyatifov
WINNER
Boris Miroshnichenko