Pancrase: 2004 Brave Tour 4


Pancrase: 2004 Brave Tour 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 23, 2004 in Tokyo, JPN


Hidenobu Koike vs. Ryota Nishimura
Hidenobu Koike
WINNER
Ryota Nishimura
Katsuya Inoue vs. Ichiro Kanai
Katsuya Inoue
WINNER
Ichiro Kanai
Kenji Arai vs. Naoki Seki
Kenji Arai
WINNER
Naoki Seki
Takafumi Ito vs. Minoru Ozawa
Takafumi Ito
WINNER
Minoru Ozawa
Daisuke Watanabe vs. Yoshinori Momose
Daisuke Watanabe
WINNER
Yoshinori Momose
Koji Oishi vs. Yuji Hoshino
Koji Oishi
Yuji Hoshino
Kengo Watanabe vs. Tadahiro Hosaka
Kengo Watanabe
Tadahiro Hosaka
Izuru Takeuchi vs. Kiuma Kunioku
Izuru Takeuchi
WINNER
Kiuma Kunioku
Sanae Kikuta vs. Keith Rockel
Sanae Kikuta
WINNER
Keith Rockel