Pancrase 2011 Impressive Tour 1


Pancrase 2011 Impressive Tour 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 6, 2011 in , Tokyo JPN


Daisuke Tsujita vs. Yasuto Taito
Daisuke Tsujita
WINNER
Yasuto Taito
Hayato Shimizu vs. Shohei Kondo
Hayato Shimizu
WINNER
Shohei Kondo
Takashi Ito vs. Akihiro Sakurai
Takashi Ito
Akihiro Sakurai
Jonathan Shores vs. Yoji Saito
Jonathan Shores
WINNER
Yoji Saito
Ryota Masuda vs. Norifumi Aihara
Ryota Masuda
WINNER
Norifumi Aihara
Katsunori Takahashi vs. Daisuke Shimoyama
Katsunori Takahashi
WINNER
Daisuke Shimoyama
Tatsuhiko Nishizaka vs. Tamotsu Kitada
Tatsuhiko Nishizaka
WINNER
Tamotsu Kitada
Kazuki Tokudome vs. Junichi Ota
Kazuki Tokudome
WINNER
Junichi Ota
Isao Hirose vs. Hayato Sato
Isao Hirose
WINNER
Hayato Sato
Yoshihiro Matsunaga vs. Takuya Eizumi
Yoshihiro Matsunaga
WINNER
Takuya Eizumi
Akihito Tanaka vs. Yuhei Fukuda
Akihito Tanaka
WINNER
Yuhei Fukuda
Masahiro Oishi vs. Masaya Takita
Masahiro Oishi
Masaya Takita
Tashiro Nishiuchi vs. Shoko Sato
Tashiro Nishiuchi
WINNER
Shoko Sato
Keiichiro Yamamiya vs. Kosei Kubota
Keiichiro Yamamiya
Kosei Kubota
Tomonari Kanomata vs. Tomoyuki Miyaji
Tomonari Kanomata
WINNER
Tomoyuki Miyaji
Seiya Kawahara vs. Takumi Murata
Seiya Kawahara
WINNER
Takumi Murata
Hiroki Nagaoka vs. Yuki Kondo
Hiroki Nagaoka
WINNER
Yuki Kondo
Eiji Ishikawa vs. Masahiro Toryu
Eiji Ishikawa
WINNER
Masahiro Toryu
Takenori Sato vs. Kengo Ura
Takenori Sato
WINNER
Kengo Ura