DEEP: clubDEEP Nagoya


DEEP: clubDEEP Nagoya - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 29, 2008 in , Nagoya JPN


Ryan Bow vs. Naoki Matsushita
Ryan Bow
WINNER
Naoki Matsushita
Hiroshi Umemura vs. Kunihiro Watanabe
Hiroshi Umemura
WINNER
Kunihiro Watanabe
Henry Kakiuchi vs. Atsuhiro Tsuboi
Henry Kakiuchi
WINNER
Atsuhiro Tsuboi
Tadao Kimura vs. Yoshiyume Chodo
Tadao Kimura
Yoshiyume Chodo
Takeshi Matsushita vs. Hideo Matsui
Takeshi Matsushita
Hideo Matsui
Seiji Akao vs. Tatsumitsu Wada
Seiji Akao
WINNER
Tatsumitsu Wada