Shooto: Gig West 1


Shooto: Gig West 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 18, 2001 in , Osaka JPN


Daisuke Sugie vs. Tsutomu Shiiki
Daisuke Sugie
WINNER
Tsutomu Shiiki
Yoshihiro Fujita vs. Kohichi Tanaka
Yoshihiro Fujita
WINNER
Kohichi Tanaka
Jun Kitagawa vs. Masashi Kita
Jun Kitagawa
WINNER
Masashi Kita
Masashi Kameda vs. Hiroshi Umemura
Masashi Kameda
Hiroshi Umemura
Takumi Nakayama vs. Chikara Miyake
Takumi Nakayama
WINNER
Chikara Miyake
Isao Tanimura vs. Yuji Kusu
Isao Tanimura
WINNER
Yuji Kusu
Seichi Ikemoto vs. Takayuki Ohkouchi
Seichi Ikemoto
WINNER
Takayuki Ohkouchi