Shooto - Gig Saitama 2


Shooto - Gig Saitama 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 4, 2010 in Shiki, Saitama JPN


Yusaku Inoue vs. Yuki Okano
Yusaku Inoue
WINNER
Yuki Okano
Yuki Yasunaga vs. Yuki Nishigo
Yuki Yasunaga
WINNER
Yuki Nishigo
Kenichi Sawada vs. Shuichiro Okumura
Kenichi Sawada
WINNER
Shuichiro Okumura
Kazuhiro Ito vs. Hidenori Nishino
Kazuhiro Ito
Hidenori Nishino
Paulo Milano vs. Masakazu Taguchi
Paulo Milano
WINNER
Masakazu Taguchi
Kosuke Kindaichi vs. Junpei Chikano
Kosuke Kindaichi
WINNER
Junpei Chikano
Noboru Tahara vs. Toshimichi Akagi
Noboru Tahara
WINNER
Toshimichi Akagi
Mikihito Yamagami vs. Takehiro Harusaki
Mikihito Yamagami
WINNER
Takehiro Harusaki