San Benito 11/13/09

Nov 13, 2009 7:00 PM
San Benito, Texas USA


Jorge Cortez vs. Edwynn Jones
Jorge Cortez
Edwynn Jones
WINNER
Jose Lopez vs. Elias Marks
Jose Lopez
Elias Marks
WINNER