ProFC: Union Nation Cup 13


ProFC: Union Nation Cup 13 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 13, 2011 in Kharkiv, Kharkiv Oblast UKR


Rafal Raczynski vs. Ruslan Kolodko
Rafal Raczynski
Ruslan Kolodko
WINNER
Lukasz Bugara vs. Vitaliy Ostrovskiy
Lukasz Bugara
WINNER
Vitaliy Ostrovskiy
Artur Kadlubek vs. Denis Gunich
Artur Kadlubek
WINNER
Denis Gunich
Dmitry Voitov vs. Wojciech Antczak
Dmitry Voitov
WINNER
Wojciech Antczak
Yunus Evloev vs. Dimitri Robakidze
Yunus Evloev
WINNER
Dimitri Robakidze
Alexander Butenko vs. Gocha Smoyan
Alexander Butenko
WINNER
Gocha Smoyan
Gasan Umalatov vs. Lukhum Khulelidze
Gasan Umalatov
WINNER
Lukhum Khulelidze
Arsen Tlisov vs. David Krictesiashvili
Arsen Tlisov
WINNER
David Krictesiashvili
Denis Goltsov vs. Llia Jadugishvili
Denis Goltsov
WINNER
llia Jadugishvili
Andrei Liezhnev vs. Ramil Veliev
Andrei Liezhnev
Ramil Veliev
WINNER
Evgeny Fomenko vs. Hamiz Mamedov
Evgeny Fomenko
Hamiz Mamedov
WINNER
Andriy Ogorodniy vs. Ramazan Emeev
Andriy Ogorodniy
Ramazan Emeev
WINNER
Igor Sliusarchuk vs. Bakhtiyar Abbasov
Igor Sliusarchuk
WINNER
Bakhtiyar Abbasov
Andrey Brovko vs. Elshan Abulfazov
Andrey Brovko
WINNER
Elshan Abulfazov