Deep - Cage Impact 2014


Deep - Cage Impact 2014 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 21, 2014 in Tokyo, Tokyo JPN


Kazuhiro Nakamura vs. Seigo Mizuguchi
Kazuhiro Nakamura
WINNER
Seigo Mizuguchi
Yuya Shirai vs. Yuki Okano
Yuya Shirai
WINNER
Yuki Okano
Shunsuke Inoue vs. Chang Ryul Ahn
Shunsuke Inoue
WINNER
Chang Ryul Ahn
Koichi Ishizuka vs. Hiroyuki Kobayashi
Koichi Ishizuka
WINNER
Hiroyuki Kobayashi
Masato Kobayashi vs. Naoyuki Kato
Masato Kobayashi
Naoyuki Kato
WINNER
Toshinori Tsunemura vs. Ken Saotome
Toshinori Tsunemura
Ken Saotome
Ryosuke Komori vs. Yuki Ohara
Ryosuke Komori
Yuki Ohara
WINNER
Hayato Suzuki vs. Yasutaka Ishigami
Hayato Suzuki
Yasutaka Ishigami
WINNER
Takahiro Kawanaka vs. Kiyonobu Nishikata
Takahiro Kawanaka
Kiyonobu Nishikata
WINNER
Yoshihiko Shinzato vs. Tsunayoshi Shomura
Yoshihiko Shinzato
WINNER
Tsunayoshi Shomura
Takeshi Ogane vs. Naoki Shimamura
Takeshi Ogane
Naoki Shimamura
Hiroto Uesako vs. Mitsuhiro Okada
Hiroto Uesako
WINNER
Mitsuhiro Okada
Isamu Odagiri vs. Takuya Maruoka
Isamu Odagiri
WINNER
Takuya Maruoka
Sho Kogane vs. Ryosuke Nakai
Sho Kogane
WINNER
Ryosuke Nakai