Shooto: G-Shooto 6


Shooto: G-Shooto 6 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 24, 2006 in Tokyo, JPN


Eri Kaneya vs. Kanae Fukatsu
Eri Kaneya
WINNER
Kanae Fukatsu
Yoko Yamada vs. Mayuko Kasagi
Yoko Yamada
WINNER
Mayuko Kasagi
Yoko Takahashi vs. Mika
Yoko Takahashi
WINNER
 Mika
Maho Muranami vs. Yukiko Seki
Maho Muranami
WINNER
Yukiko Seki
Kayo Nagayasu vs. Akiko Inoue
Kayo Nagayasu
WINNER
Akiko Inoue