Sengoku - Ninth Battle


Sengoku - Ninth Battle - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 2, 2009 in Saitama, Japan JPN


Ryosuke Komori vs. Takeshi Numajiri
Ryosuke Komori
WINNER
Takeshi Numajiri
Shigeki Osawa vs. Toru Harai
Shigeki Osawa
WINNER
Toru Harai
Ikuo Usuda vs. Koji Ando
Ikuo Usuda
WINNER
Koji Ando
Yoshihiro Nakao vs. Mu-bae Choi
Yoshihiro Nakao
WINNER
Mu-Bae Choi
Hatsu Hioki vs. Masanori Kanehara
Hatsu Hioki
WINNER
Masanori Kanehara
Michihiro Omigawa vs. Marlon Sandro
Michihiro Omigawa
WINNER
Marlon Sandro
Chan Sung Jung vs. Matt Jaggers
Chan Sung Jung
WINNER
Matt Jaggers
Eiji Mitsuoka vs. Clay French
Eiji Mitsuoka
WINNER
Clay French
Dan Hornbuckle vs. Akihiro Gono
Dan Hornbuckle
WINNER
Akihiro Gono
Blagoy Ivanov vs. Kazuyuki Fujita
Blagoy Ivanov
WINNER
Kazuyuki Fujita
Kazuo Misaki vs. Kazuhiro Nakamura
Kazuo Misaki
WINNER
Kazuhiro Nakamura
Masanori Kanehara vs. Michihiro Omigawa
Masanori Kanehara
WINNER
Michihiro Omigawa
Mizuto Hirota vs. Satoru Kitaoka
Mizuto Hirota
WINNER
Satoru Kitaoka