Art of War Fighting Championship 13


Art of War Fighting Championship 13 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 18, 2009 in Beijing, China CHN


Zhang Lipeng vs. Qiang Yao
Zhang LiPeng
WINNER
Qiang Yao
Arthit Hanchana vs. Liu Guang Yao
Arthit Hanchana
WINNER
Liu Guang Yao
Yoann Gouaida vs. Chao Xu
Yoann Gouaida
WINNER
Chao Xu
Dorjderem Munkhayasgalan vs. Qiang Luo
Dorjderem Munkhayasgalan
WINNER
Qiang Luo
Dong Hyun Kim vs. Lubomir Guedjev
Dong Hyun Kim
WINNER
Lubomir Guedjev
Kyung Ho Kang vs. Guang You Ning
Kyung Ho Kang
WINNER
Guang You Ning
Woo Sung Yu vs. Egon Racz
Woo Sung Yu
WINNER
Egon Racz
Shukhrat Minovarov vs. Haotian Wu
Shukhrat Minovarov
WINNER
Haotian Wu
Marcin Pionke vs. Dai Shuang Hai
Marcin Pionke
Dai Shuang Hai
Jadamba Narantungalag vs. Bernueng Sakhomsin
Jadamba Narantungalag
WINNER
Bernueng Sakhomsin
Chaes Bevelov vs. Wang Sai
Chaes Bevelov
WINNER
Wang Sai